Skip to content

Advertisements

BBC News – Sri Lankan introduces new ‘anti-terror’ legislation

BBC News – Sri Lankan introduces new ‘anti-terror’ legislation.

The State is also a terrorist. We have seen even USA with its “patriot law” has adopted such legistlation which allows the state to detain people without charge and also torture them for information etc

15 års fängelse för fadermord | Inrikes | SvD

15 års fängelse för fadermord | Inrikes | SvD.

Om han hade dödat en polis eller en byråkrat, då hade han fått livstid.
Men att döda sin egen far bara så där utan anledning, det ger 15 år och så är han troligen fri efter halva den tiden.

Fängelse för dödskörning | Inrikes | SvD

Fängelse för dödskörning | Inrikes | SvD.

Om han hade dödat en polis då hade han fått livstidsfängelse
Men att döda en liten flicka är inte så allvarligt. Inte enligt Svensk rättspraxis.

Den rattfulle köraren avtjänar formellt 28 månader men i praktiken kan han bli från redan efter 16 månader. Och köra ihjäl någon annna. Dock inte polis…

Kyrkoherdens anmälan lades ner direkt – Kävlinge – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt

Kyrkoherdens anmälan lades ner direkt – Kävlinge – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Det är bara ett exempel på det jag alltid påstått: Sverige är ingen rättsstat.
Jag påstår även att alla länder har ett god mått av godtycke i sitt rättssystem, men vi ska inte tro att Sverige är bättre än andra.

Jag har också anmält en gång till polisen om tel trakasseri av min 88 åriga mor. Något svar fick jag aldrig.

Det är ju ingen nyhet. Det är välkänd att polisen inte försvarar allmänheten.Polisen försvarar framförallt systemets lakejer: byråkraterna och kapitalisterna.

Försök du trakassera en byråkrat eller polis med ett enda tel samtal. Det ärendet kommer inte att läggas ner !

Fasolakis

Fasolakis

Salala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushiSalala Fasolakis mahonyi daro manyoanya chalapo fushi

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.